Zapytanie ofertowe - "Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Koźminek do placówek oświatowych w okresie od 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r."