Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2011 rok

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2012 rok

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2013 rok

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2014 rok

 

Sprawozdanie za rok 2021

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2021 rok

Plan działalności gminy Koźminek na rok 2022

Rejestr ryzyka gminy Koźminek na rok 2022

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku za rok 2021

 

Sprawozdanie za rok 2022

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2022 rok

Plan działalności gminy Koźminek na rok 2023

Rejestr ryzyka gminy Koźminek na rok 2023