Adres:

Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Mielęckiego
ul. Szkolna 1
62-840 Koźminek
tel. +48 62 76-37-023