1. Oświadczenie zgoda na wejscie w teren dotyczący przyłącza wodociągowego (od sąsiada jeżeli linia ma przechodzić przez jego działke)
  2. Powiadomienie o zmianie odbiorcy usług-zmiana właściciela
  3. Procedura postępowania podczas przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  4. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  5. Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 2022
  6. Wniosek o rozwiązanie umowy-woda i ścieki
  7. Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości przyłączenia do zewnętrznej sieci konociągowej kanalizacji sanitarnej
  8. Wniosek o zawarcie umowy do sieci wodociągowej i kanalizacjnej
  9. Wniosek o zmianę danych osobowych odbiorcy
  10. Zgłoszenie odbioru przyłącza wodociągowego