Adres:

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa
Nowy Nakwasin
62-840 Koźminek
tel. +48 62 76-37-011