Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP - 15 października br.

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych

Obwieszczenie o okręgach wyborczych

Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego

Komunikat w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Komunikat o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Postanowienie w sprawie zmian w podziale Gminy Koźminek na stałe obwody głosowania

Postanowienie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Koźminek

Postanowienie komisarza wyborczego w Kaliszu nr 258-2023

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Informacja o numerach i granicach obwodów wyborczych

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 18 września 2023 r.

Załącznik nr 1 do Postanowienia nr 270/2023 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 25 września 2023 r.

Postanowienie nr 270-2023 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 25 września 2023r

Postanowienie nr 268-2023 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 25 września 2023r

Załączniki do postanowienia nr 268/2023 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 25 września 2023 r.

Uchwała nr 211/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2023r.

Transport na wybory

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 20 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 36 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 20 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 96 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej