Adres:

Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej
Gminnych Jednostek Oświatowych
ul. Kościuszki 7
62-840 Koźminek
tel.62 76 37 005