Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowości Osuchów” – etap I w ramach operacji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Koźminek” RIR ZP.271.2.14.2020 RIR ZP.271.2.14.2020