Ogłoszenie o przetargu pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody SUW Pietrzyków, w ramach operacji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Koźminek” oznaczenie sprawy: RIR ZP.271.2.15.2020

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ Pietrzyków

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 9 do SIWZ

Załącznik Nr 10 do SIWZ