Ogłoszenie nr 534543-N-2020 z dnia 2020-04-27r. O zamówieniu Usługi - "Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Koźminek"

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania