Oświadczenia majątkowe złożone przez osoby na podstawie art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.):

 

Rok 2023

Adamus Magdalena

Bilawski Arkadiusz

Chojnacka-Adamus Iwona

Drozdowski Mariusz

Durman Katarzyna

Karpisiewicz Joanna

Kurek Marianna

Michałowska Lidia

Muszyński Henryk

Narowska Maria

Potemkowski Tomasz

Skowron Magdalena

Szydłowska Katarzyna

Zaremba-Drużbiak Agnieszka

Joanna Karpisiewicz – powołanie na Zastępcę Burmistrza 

 

Rok 2022

Adamus Magdalena

Bilawski Arkadiusz

Chojnacka-Adamus Iwona

Drozdowski Mariusz

Durman Katarzyna

Karpisiewicz Joanna

Kurek Marianna

Michałowska Lidia

Muszyński Henryk

Narowska Maria

Potemkowski Tomasz

Skowron Magdalena

Szydłowska Katarzyna

Zaremba-Drużbiak Agnieszka

 

Rok 2021

Adamus Magdalena

Bilawski Arkadiusz

Chojnacka Adamus Iwona

Drozdowski Mariusz

Durman Katarzyna

Karpisiewicz Joanna

Kurek Marianna

Matczak Karol - odwołanie

Michałowska Lidia

Muszyński Henryk – powołanie

Muszyński Henryk

Narowska Maria

Potemkowski Tomasz

Skowron Magdalena

Szydłowska Katarzyna

Zaremba-Drużbiak Agnieszka

 

Rok 2020

Adamus Magdalena

Bilawski Arkadiusz

Chojnacka-Adamus Iwona

Drozdowski Mariusz

Durman Katarzyna

Karpisiewicz Joanna

Kurek Marianna

Matczak Karol

Michałowska Lidia

Narowska Maria

Potemkowski Tomasz

Skowron Magdalena

Szydłowska Katarzyna

Zaremba-Drużbiak Agnieszka

 

 

Rok 2019

 

Adamus Magdalena

Bilawski Arkadiusz

Chojnacka-Adamus Iwona

Drozdowski Mariusz

Durman Katarzyna

Karpisiewicz Joanna

Kurek Marianna

Matczak Karol

Michałowska Lidia

Narowska Maria

Nowak Monika

Pietrzak Dariusz

Potemkowski Tomasz

Skowron Magdalena

Szydłowska Katarzyna

Zaremba-Drużbiak Agnieszka

 

Rok 2018

Matczak Karol

 

Rok 2018:

1. Adamus Magdalena

2. Chenczke Marianna

3. Chojnacka - Adamus Iwona

Na dzień 31.08.2017r.

Na dzień 1.09.2017r.

Na dzień 23.04.2018r.

4. Durman Katarzyna

5. Karpisiewicz Joanna

6. Kurek Marianna

7. Łuczak Dorota

8. Michałowska Lidia

9. Muszyński Henryk

10.Narowska Maria

11. Nowak Monika

12. Pietrzak Dariusz

13. Potemkowski Tomasz

14. Skowron Magdalena

15. Szydłowska Katarzyna

16. Zaremba - Drużbiak Agnieszka

 

Rok 2017:

1. Adamus Magdalena

2. Chenczke Marianna

3. Chojnacka-Adamus Iwona

4. Durman Katarzyna

5. Karpisiewicz Joanna

6. Kurek Marianna

7. Łuczak Dorota

8. Michałowska Lidia

9. Miklas Marta

10. Muszyński Henryk

11.Narowska Maria

12. Nowak Monika

13. Pietrzak Dariusz

14. Potemkowski Tomasz

15. Skowron Magdalena 

16. Szydłowska Katarzyna

17. Zaremba-Drużbiak Agnieszka

 

Rok 2016:

1. Adamus Magdalena 

2. Chenczke Marianna

3. Chojnacka - Adamus Iwona

4. Durman Katarzyna

5. Karpisiewicz Joanna

6. Kurek Marianna

7. Łuczak Dorota

8. Miklas Marta

9. Muszyński Henryk

10. Narowska Maria

11. Nowak Monika

12. Pietrzak Dariusz

13. Potemkowski Tomasz

14. Skowron Magdalena

15. Szydłowska Katarzyna

16. Zaremba-Drużbiak Agnieszka

 

Rok 2015:

1. Chenczke Marianna

2. Chojnacka - Adamus Iwona

3. Durman Katarzyna

4. Grabowski Stanisław

5. Karpisiewicz Joanna

6. Kurek Marianna

7. Łuczak Dorota

8. Marszał Dorota

9. Miklas Marta

10. Muszyński Henryk

11. Narowska Maria

12. Pietrzak Dariusz

13. Potemkowski Tomasz

14. Skowron Magdalena

15. Szydłowska Katarzyna

16. Zaremba - Drużbiak Agnieszka

17. Karpisiewicz Joanna

 

Rok 2014:

1.       Chenczke Marianna

2.       Chojnacka – Adamus Iwona

3.       Durman Katarzyna

4.       Grabowski Stanisław

5.       Karpisiewicz Joanna

6.       Kurek Marianna

7.      Łuczak Dorota

8.       Marszał Dorota

9.       Miklas Marta

10.   Muszyński Henryk

11.   Narowska Maria

12.   Pietrzak Dariusz

13.   Potemkowski Tomasz

14.   Skowron Magdalena

15.   Tomczyk Halina

16.   Zaremba-Drużbiak Agnieszka

17. Szydłowska Katarzyna