2023 rok

Włodzimierz Karasiński

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Koźminek w 2023 roku:

Janiak Marcin

Janiak Włodzimierz

Jurga Marta

Łatkowska Magdalena

Młynarczyk Roman

Maślak Maria

Pawlak Kamila

Pławiak Eliasz

Tomaszewski Sylwester

Tomies Jarosław

Wolniaczyk Jacek

Wróbel Sławomir

Zdunek Władysław

Zgarda Dariusz

 

2022 rok

Włodzimierz Karasiński

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Koźminek w 2022 roku:

Janiak Marcin

Janiak Włodzimierz

Jurga Marta

Łatkowska Magdalena

Młynarczyk Roman

Maślak Maria

Pawlak Kamila

Pławiak Eliasz

Tomaszewski Sylwester

Tomies Jarosław

Wolniaczyk Jacek

Wróbel Sławomir

Zdunek Władysław

Zgarda Dariusz

 

2021 rok

Włodzimierz Karasiński

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Koźminek w 2021 roku:

Janiak Marcin

Janiak Włodzimierz

Jurga Marta

Łatkowska Magdalena

Młynarczyk Roman

Maślak Maria

Pawlak Kamila

Pławiak Eliasz

Tomaszewski Sylwester

Tomies Jarosław

Wolniaczyk Jacek

Wróbel Sławomir

Zdunek Władysław

Zgarda Dariusz

 

2020 rok

Włodzimierz Karasiński

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Koźminek w 2020 roku:

Janiak Marcin

Janiak Włodzimierz

Jurga Marta

Łatkowska Magdalena

Młynarczyk Roman

Maślak Maria

Pawlak Kamila

Pławiak Eliasz

Tomaszewski Sylwester

Tomies Jarosław

Wolniaczyk Jacek

Wróbel Sławomir

Zdunek Władysław

Zgarda Dariusz

 

2019 rok

Włodzimierz Karasiński

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Koźminek w 2019 roku:

Janiak Marcin

Janiak Włodzimierz

Jurga Marta

Łatkowska Magdalena

Młynarczyk Roman

Maślak Maria

Pawlak Kamila

Pławiak Eliasz

Tomaszewski Sylwester

Tomies Jarosław

Wolniaczyk Jacek

Wróbel Sławomir

Zdunek Władysław

Zgarda Dariusz

 

RADA 2018/2023

 

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Koźminek złożone na początek kadencji 2018 r.

Włodzimierz Karasiński

 

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Koźminek w 2018 roku:

1.  Janiak Marcin            
2.  Janiak Włodzimierz    
3.  Jurga Marta                
4.  Łatkowska Magdalena   
5.  Młynarczyk Roman        
6.  Maślak Maria                  
7.  Pawlak Kamila                  
8.  Pławiak Eliasz                  
9.  Tomaszewski Sylwester   
10. Tomies Jarosław             
11. Wolniaczyk Jacek      
12. Wróbel Sławomir           
13. Zdunek Władysław      
14. Zgarda Dariusz   

 

RADA 2014/2018

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Koźminek na koniec kadencji w 2018 roku

Jacek Wolniaczyk

 

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Koźminek w 2018 roku:

Jacek Wolniaczyk

 

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Koźminek w 2018 roku:

1. Bryła Józef

2. Janiak Krzysztof

3. Karasiński Włodzimierz

4. Krawczyk Stanisław

5. Łatkowska Magdalena

6. Marczyńska Danuta

7. Maślak Krzysztof

8. Owczarek Łukasz

9. Papierska Elżbieta

10. Tomies Jarosław

11. Wróbel Sławomir

12. Zdunek Władysław

13. Zgarda Dariusz

 

Oświadczenie majątkowe złożone w 2017 rok:

Ambroziak Jarosław

 

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Koźminek w 2017 roku:

Jacek Wolniaczyk

 

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Koźminek w 2017 roku:

1. Ambroziak Jarosław

2. Bryła Józef

3. Janiak Krzysztof

4. Karasiński Włodzimierz

5. Krawczyk Stanisław

6. Łatkowska Magdalena

7. Marczyńska Danuta

8. Maślak Krzysztof

9. Owczarek Łukasz

10. Papierska Elżbieta

11. Tomies Jarosław

12. Wróbel Sławomir

13. Zdunek Władysław

14. Zgarda Dariusz