Sprawozdania z wykonania budżetu gminy

Informacja z wykonania budźetu Gminy Koźminek za 2020 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzien 30 czerwca 2020 roku

Informacja z wykonania I półrocza

Uchwała RIO w Poznaniu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koźminek za I półrocze 2020 roku

Uchwała RIO w Poznaniu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Koźminek za 2020 rok przedłożonym wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.