Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - Małe granty