Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

"Robotnik gospodarczy"

ul. Milęckiego 9

62-840 Koźminek

dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie naboru robotnik gospodarczy

Zał.1 kwestionariusz kandydata robotnik gospodarczy

Zał.2 oświadczenie zgoda przetwarzanie danych

Zał.3 oświadczenie o niekaralnosci

Zał.4 oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych

Zał.5 oświadczenie stan zdrowia

Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko robotnik gospodarczy