bieniaszczyk1

Ewa Bieniaszczyk

REFERAT ORGANIZACYJNY
Inspektor - Obsługa Sekretariatu

tel. 62 76 37 085

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZAKRES CZYNNOŚCI

1. Prowadzenie sekretariatu Wójta Gminy,

2. Przyjmowanie rejestr i wysyłanie korespondencji urzędu, 

3. Obsługa centrali telefonicznej.

4. Rejestrowanie, kompletowanie i archiwizowanie dokumentów.

5. Formułowanie i pisanie pism urzędowych oraz wykonywanie innych niezbędnych czynności zleconych przez wójta .

6. Organizowanie i dokumentowanie pracy Wójta Gminy,

7. Organizowanie współpracy Wójta Gminy z Radą Gminy i jej komisjami,

8. Prowadzenie spraw związanych z organizacją i przebiegiem kontaktów oraz współpracy Wójta Gminy z organizacjami samorządu terytorialnego, Rządem i Prezydentem RP, Sejmem i Senatem RP oraz z indywidualnymi parlamentarzystami, organizacjami społecznymi, pozarządowymi i innymi  podmiotami,

9. Prowadzenie ewidencji zarządzeń Wójta Gminy i przekazywanie ich do realizacji,

10. Nadawanie biegu oraz publikowanie zarządzeń i innych aktów prawnych wydawanych przez Wójta,

11. Przekazywanie w formie elektronicznej do jednostek organizacyjnych, urzędu i gminy zarządzeń innych aktów prawnych wydawanych przez Wójta,

12. Koordynacja przesyłania przez Wójta w terminie ustawowym Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz jednostkom organizacyjnym urzędu odpisów zarządzeń Wójta Gminy oraz uchwał Rady Gminy,

13. Koordynowanie przygotowania założeń i projektów aktów własnych Wójta Gminy oraz kierowani ich do odpowiednich adresatów,

14. Realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi i obowiązkami protokolarnymi Wójta,

15. Współdziałanie przy organizowaniu obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych z udziałem Wójta Gminy,

16. Koordynacja działań z zakresu dostępu do informacji publicznej,

17. Prowadzenie Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków,

18. Nadawanie biegu zgłoszonym skargom i wnioskom mieszkańców,

19. Nadzorowanie funkcjonowania powielarni w zakresie druku i powielania na potrzeby urzędu,

20. Przygotowywanie i prowadzenie korespondencji zwykłej i okolicznościowej Wójta,

21. Koordynacja przygotowania zbiorczego niezbędnych informacji i sprawozdań dotyczących urzędu,

22. Prowadzenie zbioru regulaminów wewnętrznych wszystkich jednostek organizacyjnych urzędu,

23. Prowadzenie zbiorczej ewidencji udzielonych przez Wójta Gminy upoważnień i pełnomocnictw,

24. Prowadzenie magazynu materiałów biurowych,

25. Zaopatrywanie urzędu w pieczęcie, prowadzenie rejestru pieczęci i ich kasowanie,

26. Prenumerata wydawnictw, czasopism i dzienników promulgacyjnych oraz prowadzenie biblioteki urzędu,

27. Prowadzenie spraw związanych z transportem własnym i transportem obcym wykorzystywanym na cele urzędu,

28. Prowadzenie ewidencji delegacji krajowych i zagranicznych,

29. Tworzenie warunków współpracy Wójta Gminy z Radą Gminy,

30. Koordynowanie realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych, prowadzenie dokumentacji,

31. Załatwianie spraw związanych z obowiązkiem zgłaszaniem do Rejestru Korzyści ,

32. Załatwianie spraw związanych z obowiązkiem składania oświadczeń lustracyjnych,

33. Realizacja tematyczna i odpowiedzialność merytoryczna za przygotowanie i aktualizację treści zawartych na gminnej stronie internetowej wynikających z realizowanych zadań,

34. Stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt.

35. Usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy.

36. Przygotowywanie akt do archiwum z zakresu prowadzonego stanowiska ? zgodnie z obowiązującymi przepisami .