- Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Koźminek w 2023 r. m.in. dla dzieci i młodzieży.