WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego w miejscowości Murowaniec, obręb Józefina