Konsultacja projektu uchwały w sprawie: Programu współpracy Gminy Koźminek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami.