Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zadania pn. "Przebudowa targowiska gminnego w Koźminku”