ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa