ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy  Koźminek”