1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia
  3. Załącznik nr 7
  4. Załącznik nr 8
  5. Załącznik nr 9
  6. Załącznik nr 10
  7. Załącznik nr 11
  8. Załącznik nr 12
  9. Pytania i odpowiedzi
  10. Informacja z otwarcia ofert
  11. Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty