- ZAPYTANIE OFERTOWE na "Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Koźminek do placówek oświatowych w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r."

- Formularz ofertowy, załączniki.

- Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty