Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dożywianie dzieci w szkołach z tereny Gminy Koźminek oraz osób i rodzin na terenie Gminy Koźminek w 2022 r.