Protokół z otwarcia ofert na ”Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Koźminek do placówek oświatowych w okresie od 03.01.2022r. do 31.12.2022r.”