Informacja z otwarcia ofert dot. postepowania pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody SUW Pietrzyków, w ramach operacji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Koźminek” oznaczenie sprawy: RIR ZP.271.2.15.2020.