Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia dot. przetargu pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody SUW Moskurnia, w ramach operacji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Koźminek” oznaczenie sprawy: RIR ZP.271.2.16.2020 wraz z załącznikami.

Załączniki:

Ogłoszenie

Zmiana1