Ogłoszenie o przetargu pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody SUW Moskurnia, w ramach operacji pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Koźminek” oznaczenie sprawy: RIR ZP.271.2.16.2020

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ Moskurnia

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Załącznik Nr 9 do SIWZ

Załącznik Nr 10 do SIWZ

 

Pytania i odpowiedzi