Protokół z otwarcia ofert na "Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Koźminek do placówek oświatowych w okresie od 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r."

Zawiadomienie o odstąpieniu wykonawcy