Informacji z otwarcia ofert i Zawiadomienia o unieważnieniu postępowania dot. przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu: „Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość w Gminie Koźminek”.

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania