Gmina Koźminek, ul. Kościuszki 7, 62- 840 Koźminek występuje, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 1843 ze zm.) z Zapytaniem Ofertowym na realizację zamówienia:

Zamówienie dotyczy realizacji zadania poniżej 30 000 euro, jest udzielane zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności i zasadą przejrzystości. Zamówienie nie podlega przepisom Ustawy - Prawa zamówień publicznych.

Tytuł zamówienia: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości nie przekraczającej kwoty 372 000,00 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów”

Dokumenty do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE

Uchwala w sprawie powolania skarbnika gminy Kozminek.pdf

Uchwala w sprawie wyrażenia opinii o mozliwosci sfinansowania deficytu budzetu roku 2020.pdf

Uchwala w sprawie wyrazenia opinii o prawidlowosci planowanej kwoty dlugu Gminy Kozminek.pdf

Uchwała RIO o możliwości spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 372 000,00zł.pdf

Zaswiadczenie o bezpośrednim wyborze Wojta.pdf

Sprawozdania