Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu :"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pietrzyków"