Informacji z otwarcia ofert dot. zamówienia pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pietrzyków".