Wójt Gminy Kożminek zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w dwóch pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 3 i 5 znajdujących się w budynku położonym w miejscowości Osuchów – Parcela 1

Ogłoszenie o przetargu

Regulamin