Zawiadomienia o unieważnieniu postępowania dot. postępowania przetargowego pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Pietrzyków i Smółki”