„Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Pietrzyków i Smółki” RIR ZP.271.2.9.2020.

W załączeniu wszystkie niezbędne dokumenty.

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia
  3. Załącznik nr 9
  4. Załącznik nr 10
  5. Załącznik nr 11
  6. Informacja z otwarcia ofert