Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy dla postępowania pn.: "Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Koźminek"