Ogłoszenie o przetargu Przebudowa drogi gminnej nr 675341P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 471 do granicy Gminy.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 11 do SIWZ

UWAGA !!! Pytania i odpowiedzi - zmiana SIWZ nr 1

Informacji z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty