Ogłoszenie o zamówieniu na Zbiornik Murowaniec – Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Zbiornik Murowaniec – Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej

Załącznik nr 9 do SIWZ na  Zbiornik Murowaniec – Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej

 

Załącznik nr 10 do SIWZ na Zbiornik Murowaniec – Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej

Załącznik nr 11 do SIWZ na Zbiornik Murowaniec – Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej

 

Pytania i odpowiedzi - Wyjaśnienia do SIWZ nr 1 

Informacja z otwarcia ofert 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu