- ZAPYTANIE OFERTOWE na ”Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Koźminek do placówek oświatowych w okresie od 02.01.2019 r. do 20.12.2019 r.”

- Formularz ofertowy

- Obowiązek Informacyjny według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty