"Remont elewacji wraz z odtworzeniem stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachowego wraz z wykonaniem instalacji odgromowej budynku Kaplicy Ewangelickiejze Szkołą Parafialną i mieszkaniem kantora"

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia.

3. Załącznik nr 9 (cz. 1, cz. 2, cz. 3)

4. Załącznik nr 10

5. Załącznik nr 11

6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

7. Zmiana treści SIWZ

8. Pytania i odpowiedzi

9. Informacja z otwarcia ofert

10.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty