Zapytanie ofertowe o cenę:

Przygotowanie posiłków z dostawą dwudaniowego obiadu, tj. zupy i drugiego dania, dla dzieci w szkołach z terenu Gminy Koźminek i osób, rodzin na terenie Gminy Koźminek w 2019 roku.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty