Zapytanie ofertowe - specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Koźminek w miejscu ich zamieszkania.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty