Plan postępowań o udzielenie zamówien publicznych na rok 2023 - aktualizacja 12.01.2023 r.