Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 - aktualizacja 11.10.2022r.