Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 - aktualizacja 27.04.2022r.