KOMISJA MIESZKANIOWA

Wróbel Sławomir - Przewodnicząca Komisji

Bryła Józef - Zastępca Przewodniczącej Komisji

Ambroziak Jarosław – Członek Komisji

Łatkowska Magdalena– Członek Komisji

Wolniaczyk Jacek – Członek Komisji

 

 

Plan pracy Komisji Mieszkaniowej na 2016 rok

Sprawozdanie z pracy Komisji Mieszkaniowej za 2015 rok

Plan pracy Komisji Mieszkaniowej na 2014 rok

Sprawozdanie za 2013 rok z działalności Komisji Mieszkaniowej przy Radzie Gminy Koźminek