Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

  • Tomaszewski Sylwester - Przewodniczący Komisji
  • Wróbel Sławomir - Zastępca Przewodniczącego Komisji
  • Łatkowska Magdalena
  • Karasiński Włodzimierz
  • Wolniaczyk Jacek

Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji

Zawiadomienie - 23 sierpnia 2019r.

Zawiadomienie - 25 czerwca 2019r

Zawiadomienie - 21 czerwca 2019r.

Zawiadomienie - 24 kwietnia 2019r.

 

Protokoły z posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Protokół nr 4/2019

Protokół nr 3/2019

Protokół nr 2/2019

Protokół nr 1/2019