Sprawozdania z wykonania budżetu gminy

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzien 30 czerwca 2021 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Koźminek za I półrocze 2021roku.

Uchwała RIO w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Koźminek za I półrocze 2021 roku.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Koźminek za 2021 rok.

Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Koźminek za 2021 rok przedłożonym wraz z informacją o stanie mienia komunalnego